Política de privacitat

El Titular l’informa sobre la seva Política de Privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguin ser recaptats a través dels formularis de recollida de dades del lloc web: https://www.fruitescabre.es o altres vies. (als clients o potencials clients en formularis a aquest efecte, fora de la web)

En aquest sentit, el Titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

Principis aplicats en el tractament de dades

En el tractament de les seves dades personals, el Titular aplicarà els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD. Principi de licitud, lleialtat i transparència: El Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les dades personals que pot ser per a un o diversos fins específics sobre els quals el Titular informarà l’Usuari prèviament amb absoluta transparència i de manera expressa.

Principi de minimització de dades: El Titular sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per al fi o els fins que els sol·licita.

Principi de limitació del termini de conservació: El Titular mantindrà les dades personals recaptades durant el temps estrictament necessari per al fi o els fins del tractament. El Titular informarà l’Usuari del termini de conservació corresponent segons la finalitat.

En el cas de subscripcions, el Titular revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.

Principi d’integritat i confidencialitat: Les dades personals recaptades seran tractats de tal manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida.

El Titular pendrà les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de

les dades dels seus usuaris per part de tercers.

Informació Bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable:

FRUITES CABRE S.A.

Finalitats:

Gestió de clients i potencials clients, Atendre les seves consultes, Enviament de comunicacions comercials, Gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants en l’exercici dels drets de protecció de dades.

Legitimació:

Consentiment de l’interessat – Execució d’un contracte – Interès legítim del responsable – Compliment d’una obligació legal.

Destinataris:

No estan previstes cessions de dades dels “Potencials clients” ni de les recollits a través dels diversos formularis de recollida del lloc web: “Contacte”, i en el cas dels “clients, únicament a: Persones o entitats directament relacionades amb el responsable i necessàries per a la prestació del servei, a més d’entitats i instàncies amb les quals existeixi una obligació legal

Drets:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional, que pot exercir dirigint-se a l’adreça del responsable del tractament a: fruitescabre@fruitescabre.es  

Procedència:

El propi interessat.

Informació adicional:

Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la part final d’aquest document.

                                          Informació addicional

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FRUITES CABRE S.A NIF: A-43103209 Adreça postal: Mercat del Camp, parada nº39, 43110, La Canonja (Tarragona). Telèfon: 977 548533

Correu electrònic: fruitescabre@fruitescabre.es   

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

FRUITES CABRE S.A. Propietari de la Web tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de: CLIENTS: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis / productes sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis. POTENCIALS CLIENTS I CONTACTES WEB (Dades recollides a través dels diversos formularis de recollida del lloc web: “Contacte”: Realitzar la gestió dels potencials clients que s’han interessat sobre els nostres productes i/o serveis, així com altres contactes comercials i realitzar comunicacions comercials inclusivament per via electrònica. PROVEÏDORS: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis i/o productes contractats, així com de les persones de contacte. RECLAMANTS DE L’EXERCICI DELS DRETS PERSONALS: Gestionar i atendre les sol·licituds dels reclamants en l’exercici dels drets establerts en la normativa de protecció de dades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

1)Les dades es conservaran mentre l´ interessat no sol·liciti la seva supressió (Manteniment de la relació comercial), i en el seu cas, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals, a CLIENTS I PROVEÏDORS; 2) Mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió, a POTENCIALS CLIENTS I CONTACTES WEB (Dades recollides a través dels diversos formularis de recollida del lloc web: “Contacte”): 3)Es conservaran durant el temps necessari per a resoldre les reclamacions, a RECLAMANTS DE L’EXERCICI DELS DRETS PERSONALS.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:- Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica (RGPD, art.6.1 a. LSSICE, art.21) a POTENCIALS CLIENTS I CONTACTES WEB (Dades recollides a través dels diversos formularis de recollida del lloc web: “Contacte”,  – Execució d’un contracte: Gestió fiscal, comptable i administrativa de CLIENTS I PROVEÏDORS (RGPD art.6.1 b). Es tracta de relació contractual a la qual s’apliquen les normes de dret privat,. – Execució de mesures precontractuals a petició de l’interessat: Atendre les sol·licituds rebudes. – Interès legítim del responsable: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica (RGPD Considerant 47, LSSI art. 21.2) a CLIENTS I Gestió de les dades de contacte professionals. (LOPDGDD art.19. RGPD art.6.1.f) a PROVEÏDORS – Compliment d’una obligació legal: Gestionar i atendre les sol·licituds dels declarants en l’exercici dels drets establerts en la normativa de protecció de dades (art. 6.1 c) a RECLAMANTS DE L’EXERCICI DELS DRETS PERSONALS.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades dels CLIENTS I PROVEÏDORS poden ser comunicades a: Organitzacions o persones directament relacionades amb el responsable com a proveïdors de serveis i amb els quals existeix el degut contracte de prestació d’aquests serveis, segons prescriu el art.28 del RGPD UE. Bancs i caixes d’estalvis, Assessoria,.. . Entitats i instàncies amb les quals existeixi una obligació legal (Administració Tributària…)

De les dades de: POTENCIALS CLIENTS I CONTACTES WEB (Dades recollides a través dels diversos formularis de recollida del lloc web: “Contacte”, no es realitzaran cessions. RECLAMANTS DE L’EXERCICI DELS DRETS PERSONALS: a Autoritats de control. Organismes de l’administració pública i Defensor del Poble, en el seu cas, amb la finalitat de gestionar les possibles responsabilitats.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si FRUITES CABRÉ S.A . està tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, FRUITES CABRÉ S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com la portabilitat de les seves dades, que pot exercir en l’adreça del propietari de la web.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

COM HEM OBTINGUT LES SEVES DADES?

Les dades personals que tracta FRUITES CABRÉ S.A . procedeixen del propi interessat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi d’aquesta. FRUITES CABRÉ S.A. adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL i altra normativa aplicable. No obstant això, no pot garantir l’absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

Si opta per abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, FRUITES CABRÉ S.A. no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.